Nadzorna ploča aplikacije

HRB eCertifikati

HRB eCertifikati je namjenski sustav napravljen za potrebe Hrvatskog Registra Brodova koji se sastoji od sljedećih elemenata: upravljanje Word predlošcima uz automatizirano povezivanje predložaka i baze podataka, modul za automatizirane konverzije vrsta dokumenata, modul za digitalno potpisivanje svjedodžbi, modul za objavu i verifikaciju digitalnih certifikata.

Sustav omogućava da korisnik kreira svjedodžbe na osnovu podataka iz baze, izvrši višestruko digitalno potpisivanje, verifikaciju od strane proizvoljnog broja suradnika, te objavu na javnom portalu. Na javnom portalu je moguća verifikacija ispravnosti i sukladnosti svjedodžbe korištenjem integriranog QR koda koji je automatski upisan u dokument svjedodžbe.

Sustav omogućava digitalno potpisivanje proizvoljnog broja dokumenata sa više digitalnih potpisa sa raznim autorizacijama i certifikatima.

Sustav je web aplikacija napravljen modernim Web tehnologijama: Javascript, NodeJS, Angular sa posebnim Python modulima i u potpunosti je web aplikacija.

Tablica sa objavljenim certifikatima i svjedodžbama
Tablica sa svim brodovima i pripadajućim dokumentima

Tražite aplikativno rješenje po mjeri?

Kontaktirajte nas ili pošaljite upit. 

„Rezultati su bili jasni, profesionalni i uvjerljivi”

Damjan

Tražite prvoklasno IT rješenje. Trebate aplikativno rješenje po mjeri?